Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thơ văn

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Văn nghệ lớp 5A

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tet.jpg Loichucmungnammoibangtienganhcuchayvaantuong4.jpg Chuc_mung_nam_moi.gif Chuc_mung_nam_moi.jpg DSCN0264.jpg DSCN0380.jpg DSCN0355.jpg DSCN0385.jpg DSCN0390.jpg DSCN0394.jpg DSCN0313.jpg 614.jpg 613.jpg DSCN0028.jpg DSCN0031.jpg DSCN0127.jpg DSCN00441.jpg DSCN0044.jpg 83.jpg DSCN0412.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Liên kết Website

  WEBSITE LIÊN KẾT

  THƯ VIỆN KHOA HỌC

  Tự điển bách khoa toàn thư!
  Bách khoa toàn thư mở!
  Tra cứu sinh vật rừng Việt Nam!
  Thư viện Online
  Thư viện hóa học Việt Nam!
  Thư viện giáo trình điện tử!

  BỆNH VIỆN TIN HỌC

  Chữa bệnh máy tính
  Kaspersky Việt Nam
  CMC Antivirus Việt Nam
  Cứu hộ máy tính và an ninh mạng
  Trung tâm an ninh mạng BKIS
  Diễn đàn tin học
  Tạp chí công nghệ thông tin
  Tin học trong tầm tay

  HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

  Thi giải toán qua mạng do Bộ GD tổ chức
  Thi violympic gia đình
  Ngôi nhà chung của học trò Việt
  Ôn thi tổng hợp
  Hệ thống tự điển chuyên ngành mở

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Trường Hoành.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  KẾ HOACH BDTX 2014-2015

        PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC

  TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH

           

            Số: 02/KH-TH

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                                                              

              Đại Nghĩa, ngày 14  tháng 8  năm 2014                   

   

  KẾ HOẠCH

  Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học

   
     

   

   

   

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ  Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học;

  Căn cứ Hướng dẫn số 940/HD-SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo QuảngNam;

  Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-PGDĐT ngày 04/8/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc;  

  Căn cứ tình hình thực tế của CBQL và giáo viên, trường TH Trương Hoành xây dựngKế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cán bộ quản lý và giáo viên  như sau:

  I. Mục đích

  1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ của cấp học, yêu cầu chung vì sự phát triển sự nghiệp giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của ngành.

  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

  II. Nguyên tắc

  1. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và tại thời điểm này.

  3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

  4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

  5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường.

            III. Đối tượng bồi dưỡng

  Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của trường TH Trương Hoành.

  IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

  STT

  Nội dung bồi dưỡng

  Số tiết

  Thời gian

  thực hiện

  Người tổ chức

   thực hiện

  Hình thức tổ chức

   

  Nội dung 1

   

   

   

   

  1.1

  -Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương.

  - Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013” Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

   

   

  15

   

   

  04-06/8/2014

   

   

  Phòng GD&ĐT tổ chức

  Và Ban Tuyên giáo huyện ủy

   

   

  Tập trung

  1.2

  -Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014-2015

   

  5

   

  8/2014

   

  Hiệu trưởng

   

  Tập trung

   

  -Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nhiệm học của Bộ GD&ĐT

  Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT:

  - Quy định đánh giá xếp loại học sinh theo TT 32/BGD&ĐT

  - Công tác kiểm định chất lượng

  - Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

  - Điều lệ trường Tiểu học

  - Công tác PCGD-XMC (theo NĐ 20 của Chính phủ)

   

   

   

  10

   

   

   

  03/9/2014

   

   

   

  Hiệu trưởng

   

   

   

  Tập trung

   

  Nội dung 2: Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn

   

   

   

   

  2

  - Bồi dưỡng năng lực làm công tác chuyên môn GV chủ nhiệm lớp.

  - Dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột

  - Các nội dung giáo dục  lồng ghép trong dạy học

  - Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật

  - Nội dung về mô hình trường học mới

   

  - Kỹ năng xây dựng đề kiểm tra, k tra, đ/giá kết quả học tập của HS.

  5

   

  5

   

  5

   

  5

  5

   

   

  5

  10/9/2014

   

  10/9/2014

   

  17/9/2014

   

  17/9/2014

  15/10-15/11

   

   

  24/9/2013

   

  TT tổ 5

   

  TT tổ 4

   

  TT tổ 3

   

  TT tổ 2

  Đăng ký học tập trường NNB

  PHT

  Tập trung

   

  Tập trung

   

  Tập trung

   

   Tập trung

  Tập trung

   

   

  Tập trung

   

  Nội dung 3: Kiến thức tự chọn

   

   

   

   

  3.1

  Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

  7

  Từ ngày 18 đến 25/8/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.2

  Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

  6

  25-30/8/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.3

  Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

  10

  01-06/9/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.4

  Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

  5

  08-13/9/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.5

  Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

  5

  15-20/9/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.6

  Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

  7

  22-27/9/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.7

  Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

  5

  29/9-04/10/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.8

  GD kĩ năng sống cho HS tiểu học qua các môn học

  5

  08-13/10/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

  3.9

  Thực hành GD kĩ năng sống cho HS tiểu học qua các mon học

  10

  15-20/10/2014

  Cá nhân

  Tự học, tự nghiên cứu

   

  4. Kiểm tra giám sát sinh hoạt ở tổ CM

   

   

   

   

  4.1

  Sinh hoạt chuyên môn hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc nội dung tự học

   

  24/11/2014

  Và 01/12/2014

  Tổ trưởng CM

  Tập trung theo tổ

  4.2

  Giám sát việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ và kiểm tra hồ sơ cá nhân về BDTX

   

  24/11/2014 đến 01/12/2014

  BGH

  K tra  tổ CM và ktra hồ sơ

  4.3

  Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận

   

  14/12/2014

  BGH

  Kiểm tra tập trung

  4.4

  Tổng hợp kết quả, báo cáo về PGD

   

  18/12/2014

  BGH

  Gửi văn bản

  4.5

  Tổ chức sơ kết, tổng kết ở hội đồng

   

  25/12/2014

  BGH

  Tập trung

              V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

      1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

       - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

       - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

       2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

       2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX.

        Hiệu trưởng biên soạn đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của  giáo viên. Cơ sở đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch hoặc giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

        - Bài kiểm tra khảo sát (kiểm tra tập trung): về tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

        - Bài thu hoạch hoặc bài báo cáo chuyên đề: về vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

        2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

         Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

        2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

         Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

  ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

  ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

        3. Xếp loại kết quả BDTX

        a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

        - Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

        - Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

        - Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

        b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

        c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

           VI. Thời gian tiến hành các công việc:

         - Quán triệt Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX và các thông tư về chương trình của cấp học, các kế hoạch của Sở, của Phòng Trường đến toàn thể cán bộ giáo viên trước 11 tháng 8 năm 2014.

         - Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2014-2015 của giáo viên trước 20 tháng 8 năm 2014.

         - Hoàn thành việc lập kế hoạch của trường ngày 20 tháng 8 năm 2014.

         - Báo cáo kế hoạch về Phòng ngày 20 tháng 8 năm 2014

        - Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Phòng, đề nghị cấp giấy chứng nhận cuối tháng 12 năm 2014.

            VII. Thực hiện hồ sơ lưu trữ:

          1. Cá nhân:

    - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

    - Kế hoạch cá nhân;

    - Tài liệu theo từng nội dung quy định;

    - Bài khảo sát đánh giá kết quả;

    - Giấy chứng nhận kết quả BDTX

         2. Trường:

    - Kế hoạch BDTX của trường

    - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;

    - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

           VIII. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

       1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

  - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về phòng GD&ĐT.

  - Ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

  - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

  2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:

  - Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

  - Giám sát việc thự hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

  3. Trách nhiệm của giáo viên:

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

  - Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường Tiểu học Trương Hoành năm học 2014-2015, rất mong các đồng chí nghiêm túc thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường./. 

   

   Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

     - Phòng GT & ĐT Đại Lộc;

     - CB-GV-NV;                                                                     

     - Lưu VT.                                                                                             

     * Tài liệu BDTX cho giáo viên Tiểu học (Tổng cộng 45 file và được truy cập tại địa chỉ đã nêu trong công văn này)
  TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm
  TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,  học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
  TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
  TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
  TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
  TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
  TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
  TH8: Thư viện trường học thân thiện
  TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
  TH10: Giáo dục hòa nhập
  TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe
  TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
  TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
  TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực
  TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
  TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
  TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
  TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học
  TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học
  TH20: Kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản
  TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
  TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
  TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin
  TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
  TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
  TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
  TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học  

  trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
  TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
  TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
  TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
  TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
  TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học
  TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm
  TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
  TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
  TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
  TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học
  TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
  TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
  TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Trung @ 10:00 06/09/2014
  Số lượt xem: 281
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến